ITT - Standard Electric A/S


ITT's historie:
ITT-Standard Electric A/S, var en dansk afdeling af det amerikanske selskab,
International Telephone and Telegraph Company. (ITT).

Fabrikken blev oprettet i begyndelsen af 1930-erne, og lå i Rådmandsgade 71, i København. Formålet var salg af telefonmateriel, produceret på fabrikken, samt salg af elektronik-komponenter fra firmaets fabrikker i andre lande. Der var ITT afdelinger, og firmaer ejet af ITT, i næsten alle lande.
Det var på den tid, at kort - mellem - og langbølgestationerne i Danmark blev bygget, og Standard Electric leverede en stor del af materiellet, bl.a. senderrørene. Under 2. Verdenskrig blev firmaet tvunget til at arbejde for den tyske besættelsesmagt, og derfor blev fabrikken i Rådmandsgade sprængt af frihedskæmpere. Efter krigen blev fabrikken genopbygget, og produktionen af telefoncentraler og anden elektronik blev genoptaget. I de år blev automatiseringen af hele telefonsystemet indledt, og behovet var enormt. Der var i 50-erne ansat omkring 5-600 medarbejdere på fabrikken. Direktøren hed Ejner Christensen. Ved starten af 1950-erne var VHF-radioteknologien kommet så vidt, og prisen så langt ned, at det var rentabelt for Taxa-tjenester og transportfirmaer, at investere i såkaldte lukkede net, med radioforbindelse til deres biler. Standard Electrics ledelse ønskede at komme ind på dette marked, og oprettede derfor en afdeling for mobil radiokommunikation, i lokaler på fabrikken. Civilingeniør Gorm Niros, blev ansat som chef for afdelingen, og Knud Lægring, Ulf Nielsen m.fl.,
blev ansat til at udvikle det nødvendige udstyr, både hovedstationer og mobile enheder til vognene. Radiotelefonerne som blev fremstillet, blev solgt til Politi, Taxa, Civilforsvar, transportfirmaer, osv. og en del gik til export. Jeg tror, at vi var 40-50 personer i alt, i mobilradio-afdelingen. Det var før transistorernes tid, og al radioteknik var baseret på radiorør. En radiotelefon vejede 5-6 kg, så det var tungt udstyr. Der blev også udviklet og produceret 36-kanals duplex VHF-stationer til søfarten. Først som rørudgave, senere i transistor version.
I 1960-erne var transistorerne blevet så gode, at de var et godt alternativ til radiorørene. Der blev ret hurtigt udviklet nye modeller, som var fuld-transistoriserede, som det dengang hed i reklamen. Rørtiden var dermed næsten forbi. Kun til sender-PA trin med stor effekt, overlevede rørene lidt endnu. Omkring 1963 var behovet for plads på fabrikken blevet akut, og radioafdelingen måtte flytte ud til andre lokaler. Det blev en udflytning til Lundtoftevej 1, i Lyngby. En etage i den gamle klædefabrik langs Mølleåen blev det midlertidige fremstillingssted for Standard Electric’s radiotelefoner. I 1965 forlod Gorm Niros Standard Electric, og grundlagde sit eget firma, Niros Communications.
ITT havde Planlagt at bygge en helt ny og større fabrik i Glostrup. Denne fabrik, som stod færdig i 1966, kom nu til at rumme alle Standard Electrics aktiviteter i Danmark. Der blev, i de næste par år, produceret en hel del radio-telefoner i den nye fabrik i Glostrup. Imidlertid havde ITT også fabrikker, som fremstillede radiotelefoner i andre lande, og for at øge konkurrenceevnen, besluttede man at nedlægge produktionen i Danmark ved udgangen af 1968, og overføre den, til ITT-ejede udenlandske fabrikker i Tyskland, England og Sverige. Hermed var Standard Electrics radioproduktion i Danmark slut. Telefonproduktionen fortsatte, men blev få år senere, også outsourcet.

Fortalt i 2016, af Torben Ljunggren, ansat i Standard Electric’s radioafdeling, fra 1956 til 1968.


Catalogs:

Manuals:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Go to frontpage of site - E-mail