Sailor H1222 Tandem Station


Description:

Komplet skibsradiostation med hoved- og reserve sender/modtager. Hovedstationen får sin strømforsyning fra skibets vekselstrømslysnet, medens reservestationen forsynes fra akkumulatorer, som automatisk holdes opladet af et ladeaggregat (nederst til højre i reservestationen). Hoved- og reservestationen har ens specifikationer. I frekvensområdet 4 – 26 MHz er udgangseffekten 800 W PEP (1200 W i ”taleeffekt”).

Fra 1983.


Manuals:


Pictures:

 

 

 

 

 


Go to SP Radio section - or to Frontpage of site - E-mail - This page was last updated: 12.08.2014